Pedagog

Det finns tusentals böcker om hur man improviserar och hur man spelar jazz men de flesta av dem att fokusera på högerhandens melodilinjer. Några böcker berör även vänsterhanden men oftast bara i ett kapitel eller två .

 

Den här boken fokuserar endast på vänsterhanden och de så kallade "rootless left hand voicings" som Bill Evans, McCoy Tyner, Keith Jarrett och många andra spelade. Den här boken tar dig från nybörjare till mästare.

Left Hand Voicings

Framtagning och utvärdering av ett

gruppbaserat övningsmaterial

 

Martin Berggren

 

Examensarbete, 15 poäng

Malmö, december 2008

 

Här beskrivs en praktisk gehörsövning som utgår ifrån ackordföljden II-V-I och tränar såväl kompmusiker som solister i att föra och följa med i en ackordföljd som skapas i nuet.

 

 

”Det finns tre typer av gehörsmusiker:

 

de som har absolut gehör,

 

de som inte har absolut gehör och

 

de som absolut inte har gehör...

 

 

Gammalt musiklärarordspråk"

Praktiskt Gehör